ADR Tanácsadás

Segítjük vállalkozását, hogy megfeleljen a veszélyes áruk közúti szállítására, lefejtésére, tárolására vonatkozó ADR előírásoknak. ADR tanácsadás folyamán segítünk kialakítani a munkafolyamatokat úgy, hogy betartsák a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat. Biztosítjuk a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését az ADR 1.3 fejezet szerint.

Miben tud Önnek segíteni az ADR szaktanácsadó?

Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, kirakást, töltést, vagy lefejtést végez, egy veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia. Az ADR tanácsadó felelős azért, hogy segítse megelőzni az általa képviselt cég a tevékenysége folytatása közben ne veszélyeztesse az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet.

A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozó előírások gyakorlati végrehajtását.

Elkészítjük cége éves jelentését a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben az ellenőrző hatóság számára.

Tanácsadónk Hunya Zsolt (NKH Névjegyzékbevétel azonosító száma: 11157) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ( a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet szerint). Nagy tapasztal rendelkezik küldeménydarabos szállítás, veszélyes hulladékok, üzemanyag technológiai áruk szállításával kapcsolatosan , valamint 1.1.1.3.6 Mentességek területén.

A közúti áruszállítás terén az alábbi áruosztályokra tudunk ADR tanácsadási munkát folytatni:

 • 2 osztály: gázok
 • 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztályok
 • 3 osztály: gyúlékony folyékony anyagok
 • 4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok
 • 4.2 osztály: öngyulladásra hajlamos anyagok
 • 4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • 5.1 osztály: gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 • 5.2 osztály: szerves peroxidok
 • 6.1 osztály: mérgező anyagok
 • 6.2 osztály: fertőző anyagok
 • 8 osztály: maró anyagok
 • 9 osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak